DA
EN

NYBYGGERI

Fuldstændigt arkitektforslag til dit nye hus.

TILBYGNING

Arkitektforslag til udvidelse af dit hus.

INDRETNING / OMBYGNING

Forslag til ny indretning af dine lokaler.

 

EKSTRA SERVICE

Høj kvalitets optagelser af dit hus / grund.

 

SKAL DU BRUGE ARKITEKT-RÅDGIVNING TIL DIT BYGGEPROJEKT?

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi kan i samarbejde med dig finde frem til potentialerne dit byggeri og sørge for at byggeprojektet optimeres både med hensyn til æstetik, konstruktion og økonomi. Vi tilbyder også at visualisere dine ideer og det færdige projekt efter højeste standard.

 • Optimerede planløsninger med hensyn til dine konkrete behov.
 • Udvælgelse af materialer og bearbejdning til en harmonisk arkitektur.
 • Smukke visualiseringer af projektet.
 • Færdige konstruktionstegninger til håndværkerne.
 • Beregning af priser og samlet økonomisk overslag.
 • Myndighedsansøgning og indhentelse af de nødvendige tilladelser.
 • Projektopfølgning og tilsyn.

NYBYGGERI

SKAL DU BYGGE NYT?

Hvis du ikke ved hvordan du skal få begyndt på at planlægge opførelsen af et nyt hus på din byggegrund, vil det være relevant for dig at få hjælp af arkitekter fra 7 + 8.

Først og fremmest kan vi hjælpe dig med at omsætte dine tanker og ideer til mere konkrete planer for bygningen. Vi vil give dig faglig sparring på dine ideer komme med vores forslag til ting, du måske ikke selv havde overvejet. Uanset hvor langt du er i dine overvejelser, er vi klar til at træde ind i projektet og følge det hele vejen til slut.

VI KAN:

 • Hjælpe dig med at analysere og prioritere dine behov.
 • Vurdere de arkitektoniske muligheder for den nye bygning.
 • Komme med nye idéer og give faglig respons på dine egne.
 • Lave en realistisk vurdering af budgettet i forhold til dine ønsker.
 • Gennemgå reglerne for din ejendom i servitutter, lokalplan og tegninger.
 • Skabe overblik over tidsrammen.
 • Visualisere dine idéer samt det færdige resultat.

ARKITEKT

ARKITEKT

LØSNINGER
 • MELLEM PAKKE: SKITSEFORSLAG / BOOK MØDE
 • Situationsplan
 • Facadeudtryk
 • Løsning af husets plan
 • færdige plantegninger
 • Skematisk konstruktionsprincip / Snittegninger
 • Detalje- / konstruktions-tegninger
 • Materiale- og referencekatalog
 • Realistisk visualisering af husets ydre

TILBYGNING

SKAL DU BYGGE TIL?

Hvis du mangler plads i dit hus og har tanker om at opføre en tilbygning, kan du få hjælp til dit projekt af arkitekter fra 7 + 8. Uanset om du forestiller dit at tilføjelsen skal tage form af en udestue, en ny afdeling af dit hus med soveværelser og bad eller noget helt andet, vil vi sammen med dig finde frem til en optimal disponering.

Vi kan hjælpe dig med at udvikle din nye tilbygning, uden budgettet skrider. Vi kan rådgive dig om hvor meget du må bygge til og ud fra dette skitsere den nye planløsning. I samarbejde med dig vil vi udvælge passende materialer til bygningen og, hvis du ønsker det, udarbejde en realistisk visualisering af det færdige projekt.

VI KAN:

 • Hjælpe dig med at analysere og prioritere dine behov.
 • Vurdere de arkitektoniske muligheder i dit hus
 • Komme med nye idéer og give faglig respons på dine egne.
 • Lave en realistisk vurdering af budgettet i forhold til dine ønsker.
 • Gennemgå reglerne for din ejendom i servitutter, lokalplan og tegninger.
 • Skabe overblik over tidsrammen.
 • Visualisere dine ideer samt det færdige resultat.

ARKITEKT

ARKITEKT

LØSNINGER

INDRETNING / OMBYGNING

SKAL DU BYGGE OM ELLER NY-INDRETTE?

Hvis du har planer om at optimere dine erhvervslokaler, indrette dit hus eller helt at ombygge dele af din bygning, kan 7 + 8 Arkitekter hjælpe dig med projektet. Vi kan lede dig sikkert gennem hele processen i de mindre indretningsopgaver såvel som en totalrenovering af dit hus.

I samarbejde med dig, skitserer vi de nye funktioner i bygningen og finder frem til en optimal planløsning. Vi vil også gå i dialog med dig om at vælge de rette materialer for at opnå den ønskede atmosfære i dine nye rum.

Til slut kan vi tilbyde dig at illustrere det færdige projekt i en realistisk 3D-model, som du kan få en rundtur i ved hjælp af VR-teknologi, for at opleve hvordan lokalerne kommer til at se ud.

VI KAN:

 • Hjælpe dig med at analysere og prioritere dine behov.
 • Vurdere de arkitektoniske muligheder i din bygning eller dit lokale.
 • Komme med nye idéer og give faglig respons på dine egne.
 • Lave en realistisk vurdering af budgettet i forhold til dine ønsker.
 • Gennemgå reglerne for din ejendom i servitutter, lokalplan og tegninger.
 • Skabe overblik over tidsrammen.
 • Visualisere dine ideer og det færdige resultat.

ARKITEKT ARKITEKT

ARKITEKTA RKITEKTARKITEKT

LØSNINGER
 • MELLEM PAKKE / BOOK MØDE
 • Løsning af indretning i plan
 • Skematisk tegning af rumhøjder mm. / Snittegninger
 • Materiale- og referencekatalog
 • Modellering i 3D
 • Simpel Visualisering
 • STOR PAKKE / BOOK MØDE
 • Løsning af indretning i plan
 • Skematisk tegning af rumhøjder mm. / Snittegninger
 • Materiale- og referencekatalog
 • Modellering i 3D
 • Højt detaljeret visualisering af færdigt resultat
 • Økonomisk overslag

YDERLIGERE SERVICE

SKAL DU BRUGE BILLEDER ELLER OPTAGELSER SET FRA FUGLE-
PERSPEKTIV?

7 + 8 Arkitekter kan tilbyde dig at filme og fotografere i høj kvalitet set i et perspektiv fra 125 meters højde. Vi har uddannede dronepiloter som kan benytte denne teknologi til at navigere frit i bebyggede områder og give dig optagelser specifikt efter dit ønske

Dette materiale kan bruges til at give dig nye perspektiver på et kommende byggeprojekt. Med droner kan vi lave en omfattende registrering indenfor det ønskede område, lave luftfotos til senere bearbejdning og benytte optagelserne til bemærkelsesværdige visualiseringer af små og store byggerier.

VI KAN:

 • Flyve i 125m højde i bymæssigt område.
 • Affotografere din bolig og grund i forbindelse med salg.
 • Foretage en omfattende registrering af et område.
 • Lave præsentationsmateriale med helt nye perspektiver

ARKITEKT

ARKITEKT

LØSNINGER

Møder er uforpligtende og gratis. Der vil først være en egenbetaling for kunden når der indgås et samarbejde. *Priser er vejledende og vil justeres i henhold til projektet omfang og skala.

Kontoret holder åbent:
Mandag – Torsdag: 08 – 16.
Fredag: 08 – 14.

Skal vi hjælpe dig med dit næste byggeprojekt-
Book et uforpligtende rådgivningsmøde her.
Vi bestræber os på, at svare inden for tre arbejdsdage.

Arkitekter

Møder er gratis

Møder er uforpligtigende og gratis. Prisen er vejledenede og vil blive justeret til projektets skala.

Nørre Allé 13, Baghuset 3. Sal, 8000 Aarhus, Danmark.

Møder er uforpligtigende og gratis. Der vil først være en egenbetaling for kunden når der indgås et samarbejde. *Priser er vejledende og vil justeres i henhold til projektet omfang og skala.

Mandag – Torsdag: 08 – 16.
Fredag: 08 – 14.