INDRETNING / OMBYGNING

SKAL DU BYGGE OM ELLER NY-INDRETTE?

Hvis du har planer om at optimere dine erhvervslokaler, indrette dit hus eller helt at ombygge dele af din bygning, kan 7 + 8 Arkitekter hjælpe dig med projektet. Vi kan lede dig sikkert gennem hele processen i de mindre indretningsopgaver såvel som en totalrenovering af dit hus.

I samarbejde med dig, skitserer vi de nye funktioner i bygningen og finder frem til en optimal planløsning. Vi vil også gå i dialog med dig om at vælge de rette materialer for at opnå den ønskede atmosfære i dine nye rum.

Til slut kan vi tilbyde dig at illustrere det færdige projekt i en realistisk 3D-model, som du kan få en rundtur i ved hjælp af VR-teknologi, for at opleve hvordan lokalerne kommer til at se ud.

VI KAN:

 • Hjælpe dig med at analysere og prioritere dine behov.
 • Vurdere de arkitektoniske muligheder i din bygning eller dit lokale.
 • Komme med nye idéer og give faglig respons på dine egne.
 • Lave en realistisk vurdering af budgettet i forhold til dine ønsker.
 • Gennemgå reglerne for din ejendom i servitutter, lokalplan og tegninger.
 • Skabe overblik over tidsrammen.
 • Visualisere dine ideer og det færdige resultat.

ARKITEKTA
-

LØSNINGER
 • MELLEM PAKKE / BOOK MØDE
 • Løsning af indretning i plan
 • Skematisk tegning af rumhøjder mm. / Snittegninger
 • Materiale- og referencekatalog
 • Modellering i 3D
 • Simpel Visualisering
 • STOR PAKKE / BOOK MØDE
 • Løsning af indretning i plan
 • Skematisk tegning af rumhøjder mm. / Snittegninger
 • Materiale- og referencekatalog
 • Modellering i 3D
 • Højt detaljeret visualisering af færdigt resultat
 • Økonomisk overslag

Møder er uforpligtende og gratis. Der vil først være en egenbetaling for kunden når der indgås et samarbejde. *Priser er vejledende og vil justeres i henhold til projektet omfang og skala.

Kontoret holder åbent:
Mandag – Torsdag: 08 – 16.
Fredag: 08 – 14.